سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فرشتــ ـ♥ــ ـه تنهــ ـ♥ـ ــایی

خــوش آمدگویــی(پــست ثـابـت)

تبسمســـــــــــــــــــــــــــلامتبسم


‎به وبـــــــلاگ من خــوش اومدید دوســت خوبــــم.

  انتــــخابتون ممـــــــنونم

خوشحـــــــــال میشم از دیدن


نظرهاتون در وبلاگـــــــــــم. بووووس

 
[ یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/12/27 ] [ 2:38 عصر ] [ Mino77 ] [ نظر ]

دلتنـــــگ?...

 

دلـم تنگ شـده برات. . .
   امانمی شـودبرات بگویـم
                               
 ازان دلتنـــــگ
دلتنـــــگ رانشانت میدهــم
        باان نوشتـه. . .
     جایی میگـذارم کـه
        شایـدیـــــک روز ازآن گـذرکن?
بخوانـــی !!!
وکاش بدانـی
کـــــه مخاطب مـــــن تـــــوبوده ای . . .
      تـــــویـی
      کـــــه اگـــــر اجازه داشتـم
    نشانت می دادم
          به همـــــه و
                 می گفتـم :
او را نـــــگاه کنیــــــد. . . 

     تمـام دنـــــیا مـــــــــــــن است


ای خــــــــــدا....!
ای عاشقانه ی دل من...
گفتی ؛ فاصله ات با من یک نفس است...
گفتی ؛ تو از اهل زمین جدا شو... من سکوتت را معنا میکنم...
گفتی ؛ دغدغه هایت مال من ، من عشقت را شاعری میکنم...
هان...!!
ای ارامش مطلق...
دلم تو را میخواهد ، همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها..
دلم میخواهد تنها تو را نفس بکشد...
دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی...
من ؛هنوز شبیه خودم هستم
پس:به حرمت تمام عاشقانه ها...
حال دلم را خوب کن ...حواست را پرت آرزوهایم کن...
دیر که جواب میدهی نگران میشوم ، نگران بی خودی های زندگی...
ای گرمترین مأمن...
مرا چنان در اغوش بگیر..
که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.[ جمعه 94/12/28 ] [ 1:21 عصر ] [ Mino77 ] [ نظر ]

دختـــــر ســـرزمین مـــن


دختر سرزمین من احساس میکنم این روزها معنای زیبایی را گم کرده ای

باور کن زیبایی در چشمهای امانتیه رنگ روشن و لبهای برجسته کرده سرخ نیست

باور کن هر چه قدر هم دماغت را کوچک کنی و سر بالایش کنی زیبا نخواهی شد

باور کن پوست سیاه و سایه های سفید زیباترت نمیکند

دختر سرزمین من ملاک های زیباییت را تغییر بده

زیبایی ظاهری هر فرد همانیست که خداوند در وجودش قرار داده

زیبایی ظاهر زمانی به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکی داشته باشی

آنوقت همه تو را زیبا خواهند دید با دقت به اطرافت نگاه کن

خلاقیت دست دکتران جراح همه را یک شکل کرده

باور کن این زیبایی نیست این تو را به عروسکی تبدیل میکند

در دست انسان های ظاهر پرست و کثیف کهتو را برای عیش و عشرت لحظه ای شان میخواهند

دختر زیبای سرزمین من از صمیم قلب برایت آرزو میکنم زیبایی حقیقی گم شده ات را دوباره پیدا کنی...

 


[ پنج شنبه 94/12/27 ] [ 10:57 عصر ] [ Mino77 ] [ نظر ]

خـــــدایا

 

قــــــرار نیست که هـــمه ی دنیــــا شاعــــر بشوند یا نویســنده!!!!!

ولـــی برای هـــر انســـانی

گاهـــی لازم اســـت

بایســـــتد یک گوشــــه ای

به آســـمان خیـــــره شود

و خیـــــلی خیـــــلی آرام

بی هیـــــــچ واســـــطه ای!

به او بگویــــــد که: 

 

دوســـــــــش دارد 

 

  


[ پنج شنبه 94/12/27 ] [ 2:49 عصر ] [ Mino77 ] [ نظر ]